Wybrano nowy zarząd klubu

W grudniu miało miejsce Walne Zebranie Członków Waterpolowego Towarzystwa Sportowego „Polonia” Bytom, podczas którego, wybrano nowy zarząd oraz nową komisję rewizyjną. Oprócz tego, prezes Jacek Liniewiecki przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia podczas ubiegłej kadencji. Ponadto, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, jednogłośnie zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi. Skład nowego Zarządu: -Prezes: Jacek Liniewiecki, -Wiceprezes: Krzysztof Paczyna, -Wiceprezes: Marek Broncel, -Sekretarz: Joachim Wiśniowski, -Członek: Grzegorz Moś, -Członek: Mieczysław Trychta. Skład nowej Komisji Rewizyjnej: -Małgorzata Broncel, -Sebastian Sitek, -Wojciech Łabuz. Nie zmieniły się natomiast cele działania Stowarzyszenia, a są nimi: -Realizacja zadań w zakresie upowszechnienia sportów pływackich, przede wszystkim piłki wodnej poprzez planowanie, organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. -Dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego przez drużyny we wszystkich grupach wiekowych. -Uczestnictwo w rozgrywkach i imprezach sportowych na terenie kraju i poza jego granicami. -Kształtowanie właściwych postaw w życiu sportowym Towarzystwa w tym postaw fair play.

Sponsor tytularny drużyny ekstraklasy

WATERPOLOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA BYTOM

Młodzicy
Juniorzy
Juniorzy Młodsi
Młodzieżowiec
Młodzicy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzicy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzieżowiec
Seniorzy
Juniorzy Młodsi
Juniorzy
Młodzieżowiec
Juniorzy
Juniorzy Młodsi
Seniorzy