Wybrano nowy zarząd klubu

W grudniu miało miejsce Walne Zebranie Członków Waterpolowego Towarzystwa Sportowego „Polonia” Bytom, podczas którego, wybrano nowy zarząd oraz nową komisję rewizyjną. Oprócz tego, prezes Jacek Liniewiecki przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia podczas ubiegłej kadencji. Ponadto, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, jednogłośnie zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi. Skład nowego Zarządu: -Prezes: Jacek Liniewiecki, -Wiceprezes: Krzysztof Paczyna, -Wiceprezes: Marek Broncel, -Sekretarz: Joachim Wiśniowski, -Członek: Grzegorz Moś, -Członek: Mieczysław Trychta. Skład nowej Komisji Rewizyjnej: -Małgorzata Broncel, -Sebastian Sitek, -Wojciech Łabuz. Nie zmieniły się natomiast cele działania Stowarzyszenia, a są nimi: -Realizacja zadań w zakresie upowszechnienia sportów pływackich, przede wszystkim piłki wodnej poprzez planowanie, organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych. -Dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego przez drużyny we wszystkich grupach wiekowych. -Uczestnictwo w rozgrywkach i imprezach sportowych na terenie kraju i poza jego granicami. -Kształtowanie właściwych postaw w życiu sportowym Towarzystwa w tym postaw fair play.

Sponsor tytularny drużyny ekstraklasy