Wybrano nowy zarząd klubu

22/03/2019

W grudniu miało miejsce Walne Zebranie Członków Waterpolowego Towarzystwa Sportowego „Polonia” Bytom, podczas którego, wybrano nowy zarząd oraz nową komisję rewizyjną. Oprócz tego, prezes Jacek Liniewiecki przedstawił sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia podczas ubiegłej kadencji. Ponadto, po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej, jednogłośnie zostało udzielone absolutorium ustępującemu zarządowi.

Skład nowego Zarządu:
-Prezes: Jacek Liniewiecki,
-Wiceprezes: Krzysztof Paczyna,
-Wiceprezes: Marek Broncel,
-Sekretarz: Joachim Wiśniowski,
-Członek: Grzegorz Moś,
-Członek: Mieczysław Trychta.

Skład nowej Komisji Rewizyjnej:
-Małgorzata Broncel,
-Sebastian Sitek,
-Wojciech Łabuz.

Nie zmieniły się natomiast cele działania Stowarzyszenia, a są nimi:
-Realizacja zadań w zakresie upowszechnienia sportów pływackich, przede wszystkim piłki wodnej poprzez planowanie, organizowanie życia sportowego dzieci, młodzieży i dorosłych.
-Dążenie do osiągnięcia jak najlepszego wyniku sportowego przez drużyny we wszystkich grupach wiekowych.
-Uczestnictwo w rozgrywkach i imprezach sportowych na terenie kraju i poza jego granicami.
-Kształtowanie właściwych postaw w życiu sportowym Towarzystwa w tym postaw fair play.
 

Please reload

Jeden procent

ŁUKOSZ WATERPOLOWE TOWARZYSTWO SPORTOWE POLONIA BYTOM