XXV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUNIORÓW O PUCHAR "NIEPODLEGŁOŚCI"

Uczestnicy turnieju (Tournament participants)

  1. Barracudas Nürnberg – Niemcy (Germany)

  2. COR DVVS Brest – Białoruś (Belarus)

  3. KAUNAS WP TEAM – Litwa (Lithuania)

  4. PVK Vrútky – Słowacja (Slovakia)

  5. UFK Lviv – Ukraina (Ukraine)

  6. WTS Polonia Bytom – Polska (Poland)

Turniej jest rozgrywany w systemie „każdy z każdym”. Czas gry meczów wynosi 4 kwarty po 6 minut.

(Tournament is played in the „all-play-all” system. The games are divided into 4 periods 6 minutes each.)

HARMONOGRAM TURNIEJU

PIĄTEK / FRIDAY (12.10)

SOBOTA / SATURDAY (13.10)

NIEDZIELA / SUNDAY (14.10)

12:00 - UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE TURNIEJU

12:00 - AWARDING TOURNAMENT

TABELA TURNIEJOWA

(TOURNAMENT TABLE)

TABELA KOŃCOWA

(FINAL STANDING)

NAJLEPSZY ZAWODNIK TURNIEJU

VITALIJ STEPANIUK (UFK LVIV)

NAJLEPSZY BRAMKARZ TURNIEJU

JAKUB STEHLIK (PVK VRUTKY)

UFK LVIV

PVK VRUTKY

BARRACUDA NURNBERG

WTS POLONIA BYTOM

KAUNAS WP TEAM

Sponsor tytularny drużyny ekstraklasy