Bytom vs Poznań / Katowice vs Gorzów


Sponsor tytularny drużyny ekstraklasy